Thông báo đổi tên công ty

Công ty cổ phần hợp tác lao động và du học quốc tế chính thúc đổi tên thành Công ty cổ phần Laduco từ ngày 12/5/2022

Công ty cổ phần hợp tác lao động và du học quốc tế  chính thúc đổi tên thành Công ty cổ phần Laduco từ ngày 12/5/2022 

Laduco., jsc trân trọng thông báo tới quý khách hàng và đối tác