Quy Trình sản xuất Bông tơ tằm từ kén tằm

Viet Queen Silk xin chia sẻ quy trình sản xuất Bông tơ tằm từ kén tằm #chantotam;#bongtotam ;#vietqueensilk

Quy Trình sản xuất Bông tơ tằm từ kén tằm 

1. Con tằm sau khi xây tổ xong gọi là CON KÉN TẰM or TỔ KÉN TẰM  

 

 

2. Sau khi cắt kén lấy nhộng sẽ có Nhộng tằm ăn rất ngon và bổ và vỏ kén tằm 

https://www.facebook.com/Totamladuco/videos/831472980998786/

hãy click vào đường link trên để xem quy trình cắt kén tằm 

3. Vỏ kén tằm sau khi đã cắt nhộng đem phơi khô, loại bỏ tạp chất 

 

 

4. Cho vỏ kén vào chuội keo , nấu trong nước sôi 4-5 tiếng cho chất keo rời ra 

5. giũ giặt kén 3 - 4 lần nước đem phơi khô 

6. Cán lại thành bông tơ tằm 

 

6. Bông tơ tằm từ kén làm 

RUột gối tơ tằm