Ý NGHĨA CỦA THƯƠNG HIỆU “ VIET QUEEN SILK”

Ý NGHĨA CỦA THƯƠNG HIỆU “ VIET QUEEN SILK”

  •          Viet = Việt Nam
  •         Queen = Nữ Hoàng, tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam tần tảo sớm hôm, trồng dâu nuôi tằm, xe tơ, dệt ra những tấm khăn đẹp, những mảnh vải xinh, những tấm chăn ấm áp.., góp phần tạo nên thương hiệu TƠ TẰM CỦA VIỆT NAM
  •          Silk = Tơ tằm

 

Viet Queen Silk –  Trực tiếp sản xuất từ khâu nuôi tằm đến khâu thành phẩm, hoàn toàn là TƠ TẰM VIỆT NAM do CHÍNH BÀN TAY . SỰ SÁNG TẠO CỦA

NHỮNG NGƯỜI NÔNG DÂN VIỆT NAM  làm ra.