KHẨU TRANG TƠ TẰM KHÁNG KHUẨN 99,1% VIET QUEEN SILK

Khẩu trang tơ tằm Viet Queen Silk đã được kiểm nghiệm ,độ kháng khuẩn gần như tuyệt đối với 99,1%. t khẩu trang có 3 lớp, cả 3 lớp đều là lớp kháng khuẩn, Vô cùng an toàn cho người sử dụng , vi khuẩn được kháng một cách tuyệt đối. Khẩu trang bạn đang dùng chất kháng khuẩn bao nhiêu %? do viện nào kiểm nghiệm?sau giặt còn bao nhiêu % kháng khuẩn? quan trọng là có mấy lớp kháng khuẩn?

KHẨU TRANG TƠ TẰM KHÁNG KHUẨN 99,1% VIET QUEEN SILK 

Khẩu trang tơ tằm Viet Queen Silk đã được kiểm nghiệm ,độ kháng khuẩn gần như tuyệt đối với 99,1%. 

Điều đặc biệt là khẩu trang có 3 lớp nhưng cả 3 lớp đều là lớp kháng khuẩn, Vô cùng an toàn cho người sử dụng vì vi khuẩn được kháng một cách tuyệt đối. Khẩu trang bạn đang dùng chất kháng khuẩn là bao nhiêu %?  do viện nào kiểm nghiệm? sau giặt còn bao nhiêu % kháng khuẩn? và quan trọng là có mấy lớp kháng khuẩn? chỉ có 1 lớp giữa kháng khuẩn 3 lớp?